Realiseren van groei

De wens tot groei leeft bij veel ondernemers. Maar hoe realiseert u als ondernemer groei voor uw bedrijf en wat levert het op? Er zijn hierin verschillende mogelijkheden en het verdient aanbeveling deze goed te onderzoeken. 

Is groeien wel een logische strategie?
Het klinkt vaak alsof groei in alle gevallen goed nieuws betekent. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Vaak is het zelfs zo dat groei als absoluut doel niet de route van de meest duurzame bedrijfsvoortzetting is. Het is daarom van belang deze vraag als eerste te beantwoorden.

Besteed daarom vooral aandacht aan het creëren van onderscheidend vermogen. Koppel daar vervolgens het vergroten of stabiliseren van het rendement aan. Is dit op alle vlakken geborgd? Dan kan het goed zijn dat de groeivraag alsnog een logische strategie vormt. Dat is groeien vanuit een stevige basis.

“Buy and Build”
Een veel gebruikte methode om te kunnen groeien is het aankopen van interessante bedrijven of bedrijfsonderdelen. De huidige dienstverlening wordt daarmee uitgebreid of versterkt. Het kan ook een groei betekenen in afzetmarkten of zelfs afzetlanden.

Aankopen betekent niet vanzelfsprekende groei. Er zal goed gekeken moeten worden naar de consequenties van een aankoop en de verantwoording van de investering op langere termijn. Allemaal zaken waar u goed een onafhankelijk specialist bij kunt inschakelen.

Organische groei en uitbreiding
Organisch groeien is de meest natuurlijke en minst ingrijpende vorm van groeien. Er wordt op basis van de huidige situatie gekeken naar mogelijkheden om langzaam maar zeker uit te breiden. Ook hier geldt dat de mogelijke investeringen en organisatie aanpassingen goed getoetst moeten worden aan het uiteindelijke rendement. Welke stap neemt u als eerst? Wanneer neemt u extra personeel aan?

Onderzoek de verschillende scenario’s zorgvuldig en bekijk ze van alle kanten, de consequenties voor u en uw stakeholders meenemend. Dan maakt u een solide groeiplan voor uw onderneming.

 

UNO kijkt al meer dan twintig jaar met ondernemers mee, ook als ze groeien of die ambitie hebben. Met onze Quick Scans kunnen we snel en goed zien hoe uw onderneming er voor staat en we bespreken met u de verschillende scenario’s om uw ambities waar te maken. Zo borgt u duurzame expansie. Dit doen we uiteraard discreet en onafhankelijk.

We vertellen u graag meer over onze begeleiding bij groeiambities. Neem gerust contact op.

 

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd