Overdracht van een familiebedrijf

Een bijzonder en onontkoombaar moment in elk familiebedrijf: de overdracht naar de volgende generatie. Hoe regelt u dit goed? Welke zaken zijn belangrijk om rekening mee te houden? UNO bedrijfsadviseurs adviseerde al tientallen familiebedrijven in dit proces van overdracht. We delen graag enkele aandachtspunten met u.

Laat u altijd begeleiden door een onafhankelijke partij
UNO is stellig in het advies altijd een onafhankelijke partij in te schakelen bij het overdragen van een familiebedrijf. De besluitvorming en de onderhandelingen behoren in vertrouwde handen, gegarandeerd onafhankelijk en objectief en mogen niet worden verstoord door onderlinge relaties. In het proces van overdracht kan het soms complex worden en onderhandelen op het scherpst van de snede is geen uitzondering. Bewaak dus uw onderlinge verhoudingen door een externe partij aan te laten schuiven met verstand van zaken en gevoel voor ieders belangen.

Aandachtspunten
De volgende aandachtspunten zijn van groot belang bij het maken van een plan van opvolging:

Rechtsvorm bepalend voor deal structure
De rechtsvorm van uw bedrijf of de bedrijvengroep is in hoge mate bepalend voor de aard van de afspraken die er moeten worden gemaakt. Worden er aandelen overgedragen? Of ook activa en/of onroerend goed? Dat maakt een wereld van verschil. In beide gevallen spelen fiscale afwegingen een grote rol. Een goed, onafhankelijk advies kan alle partijen een hoop geld besparen. Ook is het aan te raden om te kijken naar de borgstelling en aansprakelijkheid; zijn deze los te weken van de overdragende eigenaar? Dit zijn essentiële afwegingen in het bepalen van de beste deal structure.

Financiële gezondheid van het familiebedrijf
Het klinkt natuurlijk logisch dat de financiële gezondheid van uw bedrijf een grote rol speelt in de overdracht. Toch stuiten veel bedrijven in een overdrachtsproces op complexe en onverwachte zaken. Want wat is het bedrijf bijvoorbeeld waard? Wat bepaalt de waarde? Wat zegt de waarde over de financiële gezondheid? En hoe stel ik mij op naar de bank? Een onafhankelijk adviseur kan dergelijke vragen objectief beantwoorden en onduidelijkheden verhelderen. Bijvoorbeeld door te begeleiden in een bedrijfswaardering.

Rol van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
De rol van de DGA is bepalend voor het proces van overdracht. Is de continuïteit van het bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de DGA? Dat maakt de overdracht complexer. Immers; niet alleen het zakelijke gedeelte moet geregeld worden, ook operationeel moeten er veel zaken opnieuw worden ingericht en overgedragen. De kennis en kunde moet binnen het bedrijf blijven, ook als de DGA terugtreedt. Heeft u uw kennis en kunde geborgd en is dit makkelijk over te dragen? Goed om vooraf over na te denken of te bespreken met een expert.

Verandering van bedrijfsvoering en de consequenties
Vaak wordt over het hoofd gezien dat de overdracht van een familiebedrijf ook een verregaande verandering in de dagelijkse aansturing kan betekenen. Ook al is kennis en kunde zo zorgvuldig mogelijk overgedragen; een nieuwe man of vrouw aan het roer betekent vaak een andere stijl van bedrijfsvoering. Het is goed om zowel stakeholders als medewerkers daar op voor te bereiden. Ook de overnemende partij zal hierop voorbereid voor moeten zijn.

Aanleiding van overdracht bepaalt proces
In het ideale geval wordt de overdracht van een familiebedrijf gefaseerd doorgevoerd en is er genoeg tijd in de voorbereiding om zorgvuldig afwegingen te kunnen maken. Het geeft alle belanghebbenden tijd om het proces goed in te richten en af te ronden. Echter, in sommige gevallen is een snelle actie vereist. Bijvoorbeeld als de DGA wegvalt door ziekte of overlijdt.

Tussentijds de balans opmaken
UNO raadt u aan om rekening te houden met verschillende scenario’s gedurende de voorbereidingen. Het is verstandig om in het overdrachtsplan op zorgvuldige wijze go/no go punten in te bouwen, zodat er tussentijds steeds de balans wordt opgemaakt. Gaat het zo de goede kant op? Is iedereen nog tevreden? Dat is van groot belang voor de maximale slagingskans van het opvolgtraject.

Aandachtspunten bij een maatschap
Van oudsher zijn in de landbouwsector veel familiebedrijven opgericht als maatschap uit fiscale motieven. Vader en moeder brengen het bedrijf tot wasdom. Vervolgens komt er een aantal kinderen bij. Het leiderschap over het bedrijf wordt in de loop der jaren langzaam doorgestoten naar de volgende generatie. Echter, door de rechtsvorm van het bedrijf, blijft de hoofdelijkheid van de ouders gehandhaafd. Als de volgende generatie onverhoopt struikelt, kan deze aanspraak op het bezit van de ouders naar uitpakken. Win dus altijd zorgvuldig advies in over de consequenties van de rechtsvorm en mogelijkheden tot omvorming.

 

UNO adviseert al twintig jaar familiebedrijven die voor een overdracht staan. Wij zijn trots en zuinig op onze onafhankelijke positie met respect voor ieders belang. Meer weten? We adviseren u graag.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd