Ondersteuning voor het management

Soms kan het gebeuren dat het management van een bedrijf  voldoende capabel is en zelfstandig verandering kan managen binnen de bedrijfsvoering, maar toch behoefte heeft aan een klankbord gedurende dat proces. Dan is ondersteuning van buitenaf inroepen een goede keuze.

Vreemde ogen kijken anders en kunnen de realisatie van de (verander)plannen beheersen en begeleiden. Als u behoefte heeft aan tijdelijk externe ondersteuning, dan heeft u verschillende opties. Hieronder hebben wij enkele opties voor u op een rij gezet.

Tijdelijk MT-lid
Iemand op die wijze toelaten mee te kijken met het management voelt vaak kwetsbaar. Daarom is het van groot belang dat dit een specialist is die inhoudelijk mee kan praten en kan staan voor volledige discretie. Een tijdelijk, maar inhoudelijk volwaardig lid van het zittende MT die net wat meer gas kan geven dan de rest, zorgt voor een snel en verfrissend proces.

Interim management 
Soms is een intensieve aanpak vereist en is het zittende management niet capabel om het bedrijf draaiende te houden of noodzakelijke veranderingen door te voeren. Dan is het verstandig om een interim manager aan te stellen. UNO kan u in contact brengen met discrete en inhoudelijk kundige interim managers die gespecialiseerd zijn in duurzame veranderprocessen. Ofwel: geen quick fix, maar een toekomstbestendige oplossing. Wij leveren bewust zelf geen eigen interim managers, zodat wij als externe, onafhankelijke partij kunnen toezien op de geschiktheid van de inzet.

Vinger aan de pols
Toekomstbestendig oplossen betekent ook nazorg. Nazorg in de vorm van een vinger aan de pols bij de implementatie van de adviezen. Kies louter een externe partij  die werkt met gedegen financiële analyses als basis, zodat er goed kan worden gekeken naar de (neven)effecten van veranderingen. Een nauwe samenwerking biedt veel ruimte voor gerichte aanwijzingen binnen het implementatieproces.

 

Meer weten over de dienstverlening van UNO op het gebied van managementondersteuning? We vertellen u graag alles! Neem gerust contact op.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd