Herstelplan na financiële uitdagingen

Bij financiële uitdagingen als dreigend faillissement, wordt er door de bank of externe investeerder niet zelden getwijfeld aan het bestaansrecht van de onderneming. Als sprake is van het bestaansrecht, wordt gevraagd naar een herstelplan en de bewaking van de realisatie. Wat is hierin belangrijk?

Realistisch herstelplan
Bij het ontwerpen van het herstelplan is het van belang dit realistisch in te richten en rekening te houden met tegenvallers in de toekomst. Een solide basis is er immers één die tegen een stootje kan. Het kan zijn dat er voor u als ondernemer lastige consequenties voortvloeien uit een herstelplan, bijvoorbeeld ten aanzien van uw personeel. Het kan nuttig zijn om een onafhankelijke partij daarbij in te schakelen voor de gesprekken en de mededelingen rondom het herstelplan en zo uzelf te ontlasten.

Dicht het ‘lek’
De financiële uitdaging waar u voor heeft gestaan, is niet zomaar ontstaan. Ergens heeft een kwetsbaar punt gezeten in de financiële basis van uw bedrijf. Soms doemt deze plotseling op, vaker is er echter sprake van een structurele lekkage. Het opsporen en elimineren van deze lekkage is van essentieel belang voor een solide herstelplan en daarmee voor een gezonde toekomst voor uw bedrijf. Ziet u zelf niet gelijk waar de lekkage zit? Dan is het verstandig een bedrijfskundig expert mee te laten kijken.

Bewaak streng en communiceer open
De bank zal niet alleen een herstelplan eisen, maar ook dat de realisatie daarvan zorgvuldig wordt bewaakt door een onafhankelijke partij. De afspraken, plannen en eventuele besparingen zullen immers taakstellend moeten worden uitgevoerd. Daarbij is het van belang toe te zien op het effect daarvan om tijdig te kunnen bijsturen en het voortbestaan van uw onderneming te kunnen borgen. Schakel dus een specialist in die het herstel ook daadwerkelijk begeleidt en beoordeelt.

Wees daarnaast helder en open in de communicatie naar de bank over de voortgang van de realisatie van het herstelplan. Informeer de bank ook tijdig wanneer iets niet volgens plan verloopt. Dit geeft vertrouwen. Dat is een belangrijke basis voor de toekomst van uw onderneming.

 

UNO heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemingen met financiële uitdagingen.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd