Waarderen van een bedrijf

Het waarderen van een bedrijf is in veel gevallen nuttig, maar wordt vaak pas echt actueel bij een bedrijfsoverdracht, of inkoop of uitkoop van partners. Belangrijk om goed te kunnen onderhandelen over de uiteindelijke prijs bij verkoop. Bij het maken van een bedrijfswaardering komt veel kijken. Waar kunt u op letten?

Een realistische bedrijfswaardering
Bijna iedere ondernemer heeft ergens in zijn achterhoofd wel getallen en bedragen zweven als het gaat over de mogelijke verkoop van de onderneming. In het traject van de bedrijfswaardering kan echter blijken dat deze beelden niet stroken met de werkelijke waarde. De waarde van een onderneming wordt namelijke door vele factoren bepaald, niet alleen door bijvoorbeeld de winst of de omzet. Zo moet u bijvoorbeeld ook uw crediteuren in acht nemen. En uw goodwill. Maar wist u ook dat de omstandigheden bij de overnemende partij een grote rol spelen in de waardering?

Waarde is niet gelijk aan de prijs
Belangrijk om te beseffen: met het berekenen van de waarde van de onderneming, wordt nog geen uitspraak gedaan over de uiteindelijke prijs. De prijs is onderhevig aan onderhandelingen, maar een solide waardering dient als uitstekende basis voor deze onderhandelingen. Het is een belangrijk uitgangspunt voor beide partijen. Vindt u uzelf geen stevige onderhandelaar? Dan kunt begeleiding zoeken voor de onderhandelingen bij overname van een expert die dit goed kan.

Bandbreedte en invalshoeken
Kijk naar de verschillende methodieken om uw onderneming te waarderen en laat u daarin goed adviseren. Een goede specialist gaat op zoek naar de bandbreedte en benut verschillende invalshoeken zodat de bedrijfswaardering een zo stevig mogelijke onderbouwing krijgt. Daarmee wordt een sterke onderhandelingspositie gecreëerd.

Raadpleeg een onafhankelijk specialist
Vaak stapt de ondernemer die zijn bedrijf gewaardeerd wil hebben naar de huisaccountant. Veel accountants kunnen inderdaad bedrijfswaarderingen maken. Het kan echter zinvol zijn een onafhankelijk specialist in te schakelen die door een objectieve bril naar de onderneming en de markt kijkt.

Managen van verwachtingen
UNO heeft jarenlange ervaring in het maken van onafhankelijke bedrijfswaarderingen. Wij weten daardoor dat het voor de ondernemer altijd prettig is om nauw betrokken te blijven bij het proces. Vraag uw specialist om het waarderingstraject stap voor stap met u door te nemen. Zo weet u precies hoe de waarde is opgebouwd en welke elementen daarin van belang zijn. Op deze manier komt u niet voor verassingen te staan.

Wij maken graag een onafhankelijke waardering van uw bedrijf en begeleiden u het gehele traject naar wens. Neem gerust contact op met een van onze experts.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd