ZOEKEN

Balanceren: voorspelbaarheid en vitaliteit van de onderneming

Artikel geschreven door: Daan Noort op 20 juni 2019

Veel medewerkers houden van een voorspelbare werkomgeving: planmatig werken, een leidinggevende die duidelijk is en bij voorkeur niet teveel verrassingen. Ook de nodige deskundigen vertellen dat medewerkers in zo’n omgeving het beste tot hun recht komen.

Daar mag wat mij betreft best wat tegenover staan. Een beetje onvoorspelbaarheid en (georganiseerde) onrust kan een onderneming namelijk goed doen.

Planmatigheid is functioneel

Voor de duidelijkheid, ik ben ervan overtuigd dat planmatigheid een onderneming beter laat functioneren. En dan in de zin van: voortdurend scherp zijn in de analyse van de omgeving en eigen organisatie, een duidelijke strategie en een goed plan met strakke uitvoering. Het draait daarbij om het maken van keuzes. ‘Wat willen we wel?’, maar ook ‘Wat willen we niet?’. Vaak leidt de uitkomst van deze planmatigheid tot een (soms) voorspelbaar plan: we gaan meer omzet halen, met betere marges en lagere kosten. Kortom, we worden winst­gevender. En als het plan werkt, dan is er blijdschap alom en maken we een nieuw plan om het in de komende periode weer iets beter te gaan doen. Niks mis mee toch?

Voorspelbaarheid bedreigt scherpte

Dat hangt er vanaf. Een repeterend planningsproces heeft op den duur bijna intrinsiek tot gevolg dat het voorspelbaar en saai wordt. En dat leidt vervolgens tot verlies aan scherpte. De wereld en omgeving is vaak niet zo voorspelbaar als we hopen of denken. Herman van Veen zong vroeger al “rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar”. Als alles maar gaat zoals het gaat en medewerkers niet meer worden uitgedaagd, doet dit op den duur afbreuk aan de vitaliteit van de organisatie. Hoe dat te voorkomen? De kunst is denk ik om creativiteit, dynamiek en ambitie de ruimte te geven in de organisatie. En te zorgen dat veranderingsgezindheid als positieve waarde wordt beschouwd.

Dragers van verandering

In mijn ervaring als ondernemer werkt dit het meest natuurlijk als een aantal medewerkers een rol toebedeeld krijgen om daaraan invulling te geven. Uiteraard met het goede voorbeeld van de DGA of het management team: goed voorbeeld doet volgen. Dit soort veranderingsprojecten leiden dan wel eens tot (georganiseerde) onrust en dat comfortzones worden bedreigd, maar het houdt medewerkers en ondernemers ook scherp en wendbaar. Soms wordt een verandering voorgesteld uitsluitend om te veranderen. Het financiële resultaat wordt er op korte termijn misschien niet anders van, maar het kan wel bijdragen aan de vitaliteit van de organisatie.

De juiste balans

Ik kom er steeds meer achter dat elke bedrijfssituatie die ik tegen kom in mijn werk, vraagt om z’n eigen unieke invulling. En het vinden van de juiste balans die op dat moment passend is als het gaat om businessplanning en het creëren van een vitale organisatie samen met mijn klant. Dat levert gelukkig ook een belangrijke bijdrage aan mijn werkplezier: want ook voor mij is een beetje onvoorspelbaarheid een goede driver om proactief, vitaal en scherp te blijven. Een ding is zeker: alles verandert. En dat draag ik actief uit met mijn collega’s.

En over voorspelbaarheid gesproken, nog een kleine ode aan Herman Finkers: “de cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door”. 


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer