ZOEKEN

UBO-register: update maart 2018

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 23 maart 2018

Eerder dit jaar schreven we een informatief artikel over de laatste status van het UBO-register, mede naar aanleiding van ons informatieve gesprek daarover met een vertegenwoordiger van de EC te Brussel. Hieronder volgt een korte update over de mogelijk te hanteren UBO criteria, gevolgen voor de STAK, de te verwachten implementatie in Nederland en ontwikkelingen op Europees niveau.

UBO-criteria

In een conceptbesluit gepubliceerd door de Nederlandse regering (jan-’18) wordt de kwalificatie van de personen die als UBO (Ultimate Benificial Owner) moeten worden aangemerkt verder verduidelijkt. Dit in het kader van het cliëntenonderzoek dat verplicht wordt gesteld voor banken, notarissen, advocaten, verzekeraars et cetera met de komst van de nieuwe wet.

Het is niet direct toepasbaar op de criteria die worden gehanteerd om een UBO aan te wijzen in het kader van het UBO-register, maar het geeft ons wel meer inzicht over de denkrichting van de wetgever voor wat betreft die criteria. Uit het conceptbesluit blijkt, zoals we al wisten, dat UBO-publicatie zal gelden voor vrijwel alle rechtspersonen, mits een drempel van >25% aandeelhouder (of zeggenschap) wordt behaald.

UBO van een STAK

Andere criteria worden gehanteerd voor de UBO in geval van de stichting, waaronder de STAK. Het lijkt alsof alle ‘begunstigden’ als UBO moeten worden aangemerkt, waarbij geen ondergrens van aandelen of zeggenschap geldt.

Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat, zou het dus kunnen voorkomen dat alle familieleden en managers die participeren middels certificaten van aandelen dienen te worden ingeschreven in het UBO-register. Dit zou de privacy van certificaathouders binnen (familie)bedrijven met een STAK-constructie niet ten goede komen.

In elk geval zullen we moeten afwachten tot het definitieve wetsvoorstel wordt gepubliceerd.

Wet en richtlijn

Tot op heden is er nog geen precieze datum genoemd waarop het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting gebeuren in ‘de eerste helft van 2018’. In diverse Europese landen is het UBO-register reeds ingevoerd.

De bedoeling is dat op den duur alle UBO-registers van Europese lidstaten aan elkaar worden gekoppeld, zoals voorgesteld in de nieuwe (vijfde) anti-witwasrichtlijn (AMLD5) die binnenkort ter stemming zal worden gebracht in het Europees Parlement. Onderdeel van deze richtlijn is tevens dat informatie over UBO’s van trusts (en dergelijke constructies) toegankelijk wordt gemaakt voor partijen die kunnen aantonen een legitiem belang te hebben, zoals onderzoeksjournalisten.

Daarnaast wordt de scope van de wet verder uitgebreid om geldtransacties via fintech te ondervangen: e-wallet aanbieders en  handelsplatformen in virtuele valuta (cryptocurrency) dienen onder de nieuwe wet ook cliëntenonderzoek uit te voeren. Zodra de laatste versie van AMLD5 is ondertekend door de EC en het EP, volgt een officiële bekendmaking. Deze wordt medio 2018 verwacht.

We blijven de ontwikkelingen scherp voor u in de gaten houden.


Andere Artikelen

Actueel

UNO beschikt over WHOA herstructureringsdeskundige

Lees meer
Actueel

WHOA en de Herstructureringsdeskundige

Lees meer