ZOEKEN

UBO-register: Implementatie uitgesteld tot 2019

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 21 april 2018

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de implementatie van het UBO-register wordt uitgesteld. Het wetgevingstraject loopt vertraging op: het conceptwetsvoorstel wordt naar verwachting pas begin 2019 ingediend.

UBO-register uitgesteld

Volgens de planning zou de Minister van Financiën het wetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden) in de eerste helft van 2018 indienen bij de Tweede Kamer. Vanwege een aanpassing van de Europese richtlijn ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, waar het UBO-register een onderdeel van uitmaakt, wordt het wetgevingstraject nu vertraagd.

Het UBO-register wordt in Nederland middels twee wetsvoorstellen geïmplementeerd:

  1. Het op 6 april 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, waarmee de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland wordt ingevoerd.
  2. Een nog in te dienen implementatiewetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register). De inhoud hiervan is een uitwerking van de vierde anti-witwasrichtlijn en straks ook van de vijfde anti-witwasrichtlijn. In de praktijk vereist de implementatie bovendien een aanpassing van de Handelsregisterwet 2007, omdat de Kamer van Koophandel het register zal gaan beheren.   
  3. (Bonusregister! Een nog in te dienen implementatiewetsvoorstel voor een UBO-register van trusts en dergelijke juridische constructies, met dank aan de vijfde anti-witwasrichtlijn.)

Wijziging van vierde-antiwitwasrichtlijn

Op 19 april 2018 is de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn goedgekeurd door het Europees Parlement (de ‘vijfde anti-witwasrichtlijn’, of AMLD5). Onderdeel van de definitieve tekst van deze richtlijn is de verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie. Dit heeft gevolgen voor het implementatiewetsvoorstel van het UBO-register, dat op punten moet worden aangepast. De gewijzigde richtlijn dient binnen 18 maanden na publicatie in het mededelingenblad van de EU in alle lidstaten te worden geïmplementeerd.

Daarnaast heeft de Europese Commissie voorgesteld de centrale registratieverplichting met betrekking tot informatie over UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies aan te passen. Hierdoor zal ook een register voor deze UBO’s opgericht moeten worden. Dit vindt plaats door middel van een separaat wetgevingstraject.

De nieuwe richtlijn heeft ook gevolgen voor de ICT-matige inrichting van het UBO-register. De Kamer van Koophandel, die in Nederland het register zal gaan beheren, moet de gevolgen meenemen in de geplande bouwwerkzaamheden.

Nieuwe timing UBO-register

Het streven is om het conceptwetsvoorstel medio 2018 voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De indiening van het implementatiewetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden bij de Tweede Kamer is, na advies van de Raad van State, voorzien voor begin 2019.


Andere Artikelen

Actueel

UNO beschikt over WHOA herstructureringsdeskundige

Lees meer
Actueel

WHOA en de Herstructureringsdeskundige

Lees meer