ZOEKEN

Innovatiekracht in het Noorden

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 22 maart 2018

Het Noorden: een groot gebied met weinig bevolking, veel bedrijvigheid en groeikansen te over. Hoe staan Noordelijke ondernemingen er voor? En wat doen deze ondernemers om hun innovatiekracht verder te vergroten?

Het Noorden

Bevolkingskrimp, aardbevingen en ‘het is zo ver weg’, als kenmerken van het Noorden. Gehoord op een bijeenkomst van Zuidas-kantoren in Amsterdam. TopDutch? Nooit van gehoord. Van de nieuwe Google-datacenters dan wel weer. Maar waar was die Eemshaven ook alweer? Don’t know, don’t care. Typisch misschien, maar het imagoprobleem van het Noorden als ‘achterland’ van de bewoonde wereld is onuitroeibaar bij hen die het niet kennen.

Wie er langer vertoeft weet dat het Noorden weerbaar, creatief en innovatief is. Dat er de prachtigste initiatieven ontstaan die onwaarschijnlijk synergetische (en soms onverwachte) partnerschappen voortbrengen. Dat strijdlustigheid en tegendraadsheid er door de aderen stroomt. De innovatiekracht van het ondernemende Noorden is niet te temperen.

Economische groei

Innovatiekracht in het Noorden

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe kenden in 2017 een economische groei van 2+% en voor 2018 wordt grofweg hetzelfde verwacht (ING-regioprognoses). Toch groeit de economie in het Noorden minder hard dan in de meeste andere landsprovincies. In sommige Noordelijke krimpregio’s ligt de economische groei dan ook ver onder het landelijk gemiddelde.

Reden voor de Provincies en Gemeenten in het Noorden om ondernemerschap en innovatie hoog op de politieke agenda’s te zetten. Aandacht maakt alles mooier en budget maakt het interessanter. Als resultaat hiervan worden jaarlijks tal van innovatie-subsidieregelingen aangeboden.

Kansrijk ondernemerschap

Recentelijk heeft een projectteam van VNO NCW – MKB-Noord, in samenwerking met diverse regionale partners en gefinancierd door Provincie Groningen, uitvoering gegeven aan een pilot onder de naam ‘MKB Kansrijk’. Doel was om het groeipotentieel van ondernemend Oost-Groningen te onderzoeken en het verdienvermogen van deelnemende bedrijven te helpen vergroten. Onder andere goed voor de werkgelegenheid in de regio.

UNO nam deel aan het expertteam wat tot taak had een onafhankelijke diagnose te stellen over mogelijke kansen en valkuilen bij de 22 onderzochte Groninger MKB-bedrijven. Wat blijkt? Ruim driekwart van de deelnemende bedrijven heeft voldoende groeipotentieel, maar kansen op strategisch vlak blijven vaak onbenut. Met name de waan van de dag en een opportunistische focus lijken ondernemers hierin te beperken, wat niet typisch Noordelijk is, maar typisch MKB.

Innovatieve businessmodellen

Innovatiekracht in het Noorden

Hoe dan te werk gaan? Op 14 maart jl. vond een VNO-NCW Noord-themabijeenkomst plaats in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen met presentaties van twee Noordelijke topvrouwen over innovatie van hun businessmodellen. Daaruit waren twee zeer relevante conclusies te destilleren:

1. Innoveren doe je niet alleen: Je hebt partners nodig die samen met jou de ambities van je onderneming naar een hoger plan kunnen tillen. Gezamenlijke innovatie is in ieders voordeel binnen deze regio, dus samenwerking met een langetermijnvisie ligt voor de hand.

2. Het Noorden bruist: alle ingrediënten zijn hier aanwezig om het benutten van kansen kracht bij te zetten. Enthousiasme voor innovatieve concepten, een sterk en breed ondernemersnetwerk en welwillende investeerders zijn daarvan mogelijk de belangrijkste.

Al met al reden genoeg om de pijlen te richten op gezamenlijke strategische groei in het Noorden. Transparantie over ieders belangen en een open mind zijn daarbij de sleutel tot succes. Kop d’r veur!


Andere Artikelen

Actueel

UNO beschikt over WHOA herstructureringsdeskundige

Lees meer
Actueel

WHOA en de Herstructureringsdeskundige

Lees meer