ZOEKEN

UNO ondersteunt ondernemers in crisis met impactanalyse

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 24 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden. Dat hoeven we u niet te uit te leggen. Een groot deel van de ondernemingen in binnen- en buitenland zijn geraakt of compleet verlamd door de maatregelen die genomen zijn door de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Nieuwe werkelijkheid

Wij krijgen inmiddels dagelijks te maken met vragen van ondernemers hoe te anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid. In reactie hierop heeft UNO een impactanalyse ontwikkeld waarmee we u als aandeelhouder of directeur snel inzicht kunnen geven in de mogelijke scenario’s, wat dit (financieel) voor uw bedrijf zal betekenen en hoe te handelen.

Impactanalyse

Wat is de impact van de huidige situatie op uw omzet, medewerkers, klanten, leveranciers, stakeholders en financiers? De impactanalyse is specifiek gericht op het analyseren van de (financiële) mogelijkheden die u tot uw beschikking heeft. Daarna volgt een doorrekening van een aantal mogelijke scenario’s voor uw bedrijf in de resultatenrekening, de balans en de liquiditeitsprognose.

Overgaan tot actie

Uit de impactanalyse wordt helder wat uw financieringsbehoefte zal zijn, maar ook welke acties nodig zijn om het gewenste scenario te bereiken. We kunnen u ondersteunen bij de bespreking van de impactanalyse met uw financier(s) en andere stakeholders. En desgewenst begeleiding bieden bij de te nemen maatregelen. U staat er niet alleen voor.

Links


Andere Artikelen

Blog

Linkshandige ondernemers

Lees meer
Blog

Wat kunnen ondernemers van katten leren

Lees meer