ZOEKEN

Herijking Faillissementsrecht – Pre-pack

Artikel geschreven door: Roelof van der Wielen op 8 juli 2014

De voordelen van een z.g. pre-pack liggen vooral in de snelheid waarmee de formele doorstart na het uitspreken van het faillissement wordt gerealiseerd: meestal binnen een dag. Hiermee wordt (teveel) onrust in de markt voorkomen, waarbij de schade voor de onderneming wordt beperkt. Ook is direct sprake van duidelijkheid, voor zowel medewerkers, afnemers als leveranciers.

Het gevaar van de pre-pack is dat, vanwege het broze wettelijke kader, de uniciteit van de oplossing achteraf in twijfel wordt getrokken of erger nog ongedaan kan worden gemaakt. Crediteuren en andere schuldeisers mogen immers van de curator verlangen dat hun belangen door hem zo goed mogelijk worden gediend. Het inzicht hierin is bij een pre-pack gedurende het proces minder transparant en wordt pas achteraf zichtbaar. Daarnaast vragen vakbonden zich inmiddels af of de werkwijze van een pre-pack geen afbreuk doet aan de belangen van de medewerkers. FNV heeft in dat kader rondom Heiploeg inmiddels gesuggereerd dat het afspiegelings-beginsel toegepast had moeten worden en arbeidsvoorwaarden niet hadden mogen worden gekort. In juridische zin valt hier het nodige op af te dingen, aangezien medewerkers immers net als bij andere faillissementen door de curator worden ontslagen en de doorstartende partij veelal een deel van de medewerkers in dienst neemt. Desalniettemin werkt de snelheid van een pre-pack de suggestie van ‘overgang van onderneming’ in de hand, hoewel hiervan volgens de wet bij een faillissement geen sprake is (artikel 7:662-666 BW).

UNO heeft in de afgelopen 20 jaar veel informele reorganisaties en doorstarts begeleid. In die gevallen waar sprake was van absolute urgentie en maatschappelijke relevantie was de voorbereiding dusdanig dat telkens binnen een toelaatbaar tijdsbestek de geboden oplossing werd geaccepteerd door de curator. In feite wijkt de praktijk van een goed voorbereide informele reorganisatie of doorstart dan ook niet veel af van een pre-pack. Desalniettemin kan in situaties waarbij sprake is van zwaarwegende belangen (maatschappelijke onrust, risico van sterk waardeverlies e.d.) een pre-pack de voorkeur verdienen. In die gevallen geldt dat zorgvuldigheid, transparantie en goede vastlegging van het proces noodzakelijk zijn om tussentijds en achteraf voor een goede verantwoording te kunnen zorgdragen. In de komende jaren zal blijken hoe de acceptatiegraad van de pre-pack onder schuldeisers en medewerkers zich zal ontwikkelen. Het lijkt daarbij een vereiste dat de stilte voorafgaande aan het faillissement ruimschoots wordt gecompenseerd door transparante verantwoording achteraf.

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/22/opstelten-faciliteert-doorstart-bedrijven.html


Andere Artikelen

Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer
Actueel

UNO begeleidt ZenS bij overname Gransier

Lees meer