ZOEKEN

Crediteurenakkoord: de weg naar een gezonde toekomst?

Artikel geschreven door: Arno Elting op 6 juni 2019

Een buitengerechtelijk crediteurenakkoord kan voor bedrijven een uitstekend redmiddel zijn om uit een benarde financiële positie te komen: er wordt ‘schoon schip’ gemaakt en je torst niet meer een omvangrijke schuldenlast uit het verleden met je mee. Maar is een crediteurenakkoord daarmee het ei van Columbus om weer gezond te worden?

Crediteurenakkoord als redmiddel

Zoals altijd ligt het inderdaad wat genuanceerder. Het heeft immers geen zin om schulden te saneren (en crediteuren met een probleem op te zadelen, vergeet dat niet!) als je hiermee van de regen in de drup komt.

Bedrijven die in financiële nood zitten, kunnen hun schuldeisers aanbieden om een bepaald percentage van de vordering te voldoen tegen finale kwijting. Dit noemen we een crediteurenakkoord. Een dergelijk crediteurenakkoord passen we regelmatig met succes toe bij bedrijven die in zwaar weer zijn beland.

Criteria voor succes

In onze praktijk zien we dat saneringen vooral goed uitpakken als onder meer goed is gekeken naar de volgende criteria:

  1. Pakken we tegelijkertijd het kernprobleem aan? Het is immers niet de bedoeling om weer in dezelfde positie terecht te komen; het bestaansrecht moet niet ter discussie staan. Wees in de aanpak niet te terughoudend, want onkruid gaat niet vanzelf weg.
  2. Is de financiering van het crediteurenakkoord geregeld? Het aanbod wat je doet aan crediteuren moet je wel gestand kunnen doen (betaling ineens, geen gespreide betaling).
  3. Gaat de dagelijkse business door en is het geregeld dat crediteuren niet stoppen met leveren als de vervelende brief bij hen op de mat valt?
  4. Is er in de financiële planning rekening mee gehouden dat crediteuren na het moment van aankondigen vooral ‘boter bij de vis’ willen? Dit zorgt voor een (tijdelijke) extra behoefte aan werkkapitaal.
  5. Kunnen we alle schulden saneren? Is er voldoende rekening gehouden met eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, verworven rechten en afgegeven zekerheden?
  6. Is de administratie op orde en zijn alle schulden goed in beeld? En zijn er wellicht buitenlandse schuldeisers waarvoor een andere wet- en regelgeving geldt?
  7. Is de fiscale positie goed inzichtelijk, is er tijdig betalingsonmacht gemeld en wordt afdoende rekening gehouden met artikel 29 lid 7 Wet OB?
  8. Is er een plan B indien onverhoopt niet alle crediteuren instemmen met het akkoord?
  9. Is de partij die het akkoord aan gaat bieden bij crediteuren een gerenommeerde en onafhankelijke partij? Dit voorkomt argwaan en zet de legitimiteit van de geboden oplossing kracht bij.

Er is ook een aantal formele vereisten waar aan moet worden voldaan. Eveneens spelen timing en transparantie een belangrijke rol bij het welslagen van een akkoord.

Meer dan alleen schuldsanering

Kortom, een crediteurenakkoord kan een prima redmiddel zijn, mits het zich niet alleen beperkt tot schuldsanering (los de oorzaak op!) en het akkoord goed wordt georganiseerd en begeleid (voorkom bestuurdersaansprakelijkheid!).

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze adviseurs.


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer