ZOEKEN

Coronacrisis biedt kansen voor fusie & overname

Artikel geschreven door: Daan Noort op 28 mei 2020

Na de eerste schrik over de mogelijke effecten van de coronacrisis, beginnen de stofwolken enigszins neer te dalen. Fusie & overname trekt aan. Investeerders durven weer in kansen te denken. En terecht, want het kan nu een gunstig moment zijn om in te stappen bij een onderneming met voldoende toekomstperspectief. Ook voor verkopende ondernemers kan in veel gevallen nog steeds een goede deal worden gerealiseerd. Voor de verkoper spelen wel een paar aandachtspunten. 

Fusie & overname trekt aan 

In onze praktijk is het goed zichtbaar: fusie & overname trekt weer aan. Sinds de tweede helft van april is bijna tweederde van de onderhanden M&A-projecten nieuw leven ingeblazen. Het vertrouwen in de bestendigheid van de business case speelt daarbij een centrale rol, aangevuld met een redelijke inschatting over de impact van het coronavirus op de onderneming

Marktwerking en prijsvorming 

Een voortkabbelend economisch klimaat in combinatie met overliquiditeit bij investeerders werkt opdrijvend voor de prijs van ondernemingen. Er is sprake van marktwerking. In zo’n klimaat wordt niet altijd even kritisch gekeken naar de performance en het toekomstperspectief van het bedrijf.   

Meer scherpte in business case 

De huidige coronacrisis leidt ertoe dat meer en langer wordt nagedacht over business cases, kansen en verdienmodellen. En ook over bedreigingen, zoals risico’s bij leveranciers, markten en klanten. Dat is vanuit macro-economisch perspectief gunstig. Immers, er mag dan vanuit worden gegaan dat (vooral) wordt geïnvesteerd in kansrijke bedrijven. 

Relevante risico’s in kaart 

Als gevolg hiervan zal de verkoper samen met zijn adviseur(s) zijn onderneming zorgvuldig moeten analyseren en profileren. Meer dan voorheen wordt van de verkoper verlangd dat hij zelf inzicht heeft en geeft in relevante risico’s, de mogelijke impact op de business en hoe deze risico’s te managen. Dit kan aanvullend onderzoek vereisen, onder andere naar de waardeketen en geldstromen in de bedrijfskolom.  

Zelfreflectie onderneming loont 

Voor middelgrote bedrijven vormt dit analyseren en profileren een stevige uitdaging als data niet gemakkelijk voorhanden is. De ervaring leert overigens dat meer diepgang in een dergelijke analyse ook meer zicht geeft op kansen en mogelijkheden. Deze zelfreflectie voor een bedrijf loont dus meestal. Al wordt de doorlooptijd van het proces vaak wel verlengd. 
 

Risico’s en vertalen in koopsom 

Het kan voor een koper aantrekkelijk zijn om risico’s en onzekerheden te vertalen in een koopsom die deels afhankelijk is van toekomstige resultaten: een earn-out. Voor een verkoper is dit vaak minder interessant omdat hij daardoor minder zekerheid heeft over zijn totale opbrengst. Het is een natuurlijk proces dat zowel verkoper als koper proberen de onzekerheden en risico’s op elkaar te verhalen. En dit proces kan met de recente coronacrisis worden geaccentueerd.  

Wederzijds vertrouwen en duidelijke uitgangspunten zijn cruciaal: er is geen eind aan het wegschrijven van wantrouwen.

Faire earn-out is mogelijk 

Een belangrijk criterium voor een verkoper is dat hij tevreden moeten kunnen zijn met het vaste deel van de koopsom dat hij ontvangt. Een aanvullende opbrengst uit een earn-out moet als ‘extra’ worden gezien. Tegelijkertijd zijn er prima mogelijkheden om goede voorwaarden voor een earn-out te bedingen. Hierbij valt onder andere te denken aan een faire verhouding in de winstdeling tussen verkoper en koper, in plaats van een ‘alles-of-nietsregeling’ of hoge drempels.  

Vergeet de upside niet 

Om te voorkomen dat een earn-out een burn-out wordt, is het van belang om de beoogde overbrugging van belangen tussen verkoper en koper eenduidig vast te leggen. Vaak wordt in de deal rekening gehouden met de mogelijkheid dat de onderneming niet presteert zoals verwacht. Maar als het beter gaat met de verkochte onderneming dan van tevoren verwacht, mag een faire compensatie voor de verkoper worden verlangd. Vergeet dus niet de upside mee te nemen in een earn-outregeling!  

Wederzijds vertrouwen cruciaal 

De praktijk leert dat wederzijds vertrouwen en duidelijke uitgangspunten cruciaal zijn: er is immers geen eind aan het wegschrijven van wantrouwen. Het is geen uitzondering dat na een lange discussie over een earn-outregeling uiteindelijk wordt besloten om er vanaf te zien. In plaats daarvan wordt dan de vaste koopsom aangepast naar een niveau waarin zowel koper als verkoper zich kunnen vinden.  


Risico’s in kaart voor uw fusie, verkoop of overname? UNO heeft een corona impactanalyse ontwikkeld om relevante en actuele risico’s en de impact hiervan op uw liquiditeit in kaart te brengen. 


Andere Artikelen

Blog

Linkshandige ondernemers

Lees meer
Blog

Wat kunnen ondernemers van katten leren

Lees meer