ZOEKEN

UNO bij acute bedrijfssituatie

Artikel geschreven door: Daan Noort op 10 juli 2015

Na een kort ziekbed overlijdt de DGA van een technische groothandel. Hij laat een vrouw (60) en twee kinderen (35, 30) achter, maar ook een bedrijf met circa 40 medewerkers. Waar zijn vrouw thuis de leiding heeft, zijn er in het bedrijf naast de DGA geen sterke functionarissen. De weduwe en erfgename weet niet goed wat te doen, vooral als haar kinderen aangeven de zaak ook wel te willen gaan runnen.

Tijdens de laatste fase van zijn ziekte wijst de DGA zijn bedrijfsleider aan als waarnemend directeur. Zijn echtgenote heeft hierbij de nodige twijfels, maar wil hierover geen discussie met haar man in de laatste weken van zijn leven. Kort na zijn overlijden neemt de weduwe via een bevriende ondernemer contact op met UNO bedrijfsadviseurs met een verzoek om hulp bij deze bijzondere bedrijfssituatie.

Eerste prioriteit

In de aanpak is de eerste prioriteit gegeven aan het creëren van stabiliteit op korte termijn om het vertrouwen te behouden bij medewerkers, klanten, leveranciers, bank en andere betrokkenen. Om dit te realiseren gaat UNO in gesprek met de bedrijfsleider. Daarnaast wordt de liquiditeit beoordeeld voor de korte termijn.

De diagnose leidt tot voldoende vertrouwen bij de betrokkenen om de leiding voorlopig door de bedrijfsleider te laten waarnemen. Er vindt wekelijks overleg plaats met UNO over de lopende zaken en de te nemen belangrijke beslissingen.

Quick scan

Met de aandeelhouder en bedrijfsleider is afgesproken dat UNO een quick scan van de onderneming maakt. Op basis hiervan moet duidelijk worden hoe de onderneming in de markt staat (onderscheidend vermogen), wat de competenties zijn binnen het management en de rest van de organisatie en hoe het er financieel voor staat. Ook is met de weduwe en haar kinderen gesproken over hun plannen en ambities. Aan de hand van deze scan worden verschillende scenario’s uitgewerkt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bedrijf er niet goed voor staat. De omzet is in de afgelopen drie jaren met gemiddeld 15% gedaald. Dit is veroorzaakt door de economische conjunctuur, maar ook door gebrek aan commerciële inspanningen. Een deel van de klanten heeft inmiddels voor concurrenten gekozen als vaste handels­partner. De resultaten zijn teruggelopen en het huidige boekjaar laat, weliswaar beperkt, een verlies zien.

Een forse, commerciële impuls is nodig, echter de aanwezige commerciële competenties zijn niet overtuigend. De bedrijfsleider beschikt over een grote mate van materiekennis, maar heeft een interne focus. Bovendien is hij als leidinggevende niet sterk ontwikkeld. Verder blijkt het niveau van de controller onvoldoende. Adequate en tijdige financiële rapportages ontbreken. Bij ongewijzigd beleid ontstaat binnen 6 maanden een liquiditeitstekort. Er moet op korte termijn worden ingegrepen om de organisatie nieuw bestaansrecht te geven.

Familiekwestie

Uit de gesprekken met de echtgenote van de DGA komt naar voren dat zij wel wat signalen had opgevangen dat het de laatste jaren minder goed ging met het bedrijf. Hoewel ze wel een emotionele band heeft met het bedrijf, kan en wil zij er zelf geen leiding aan geven. Op financieel gebied is ze niet sterk ontwikkeld en haar man heeft weinig zakelijke kennis met haar gedeeld.

Bij de twee dochters ligt dit anders. Beiden spreken uit wel een leidinggevende rol op zich te willen nemen. De oudste dochter wil de commercie doen (ze is nu vertegenwoordiger voor een modemerk) en de jongste dochter wil de interne organisatie wel aansturen (ze werkt als beleidsmedewerker bij een gemeente).

Gereedmaken voor verkoop

De bevindingen uit de quick scan worden door UNO besproken met zowel de bedrijfs­leider als de echtgenote en kinderen van de DGA. Leidend is daarbij het bedrijfs­belang. Emotie speelt uiteraard een rol, maar krijgt geen doorslaggevende stem bij het kiezen van het beste scenario voor de toekomst van het bedrijf.

Er wordt ingezet op herstel van de onderneming in de komende 1,5 – 2 jaren, waarna de onderneming zal worden verkocht aan een passende partij. Een bedrijfsoverdracht in de huidige kwetsbare fase brengt teveel risico’s met zich mee. De echtgenote van de DGA vraagt UNO om haar aandeelhoudersbelang te vertegenwoordigen in de tussenliggende tijd.

Binnen het bedrijf is onvoldoende competentie beschikbaar om de huidige zwaar-weer-situatie te managen. Ook de kinderen van de DGA kunnen deze expertise en ervaring niet bieden. Derhalve zoekt UNO een ervaren interim directeur voor dit bedrijf. Hij krijgt de opdracht om in samenwerking met UNO een sanering door te voeren en het bedrijf commercieel nieuw leven in te blazen. Ook wordt gezamenlijk de bancaire relatie onderhouden.

Resultaatherstel

Inmiddels wordt goede vooruitgang geboekt bij het resultaat­herstel. Helaas is een beperkte personeelsreductie noodzakelijk geweest om hiertoe te komen en is de controller vervangen. UNO is in de tussentijd gestart met de oriëntatie naar het vinden van een passende koper en intern wordt het bedrijf ‘verkoopklaar’ gemaakt. De doelstelling is om binnen 6 maanden na afronding van het huidige boekjaar de onderneming over te dragen aan een geschikte koper.

Kern van de aanpak

UNO laat het bedrijfsbelang het zwaarst wegen, want dat levert voor alle betrokkenen het meest op. Ook in situaties waar familiekwesties een grote rol spelen.

Meer weten over een zwaar-weer-situaties of bedrijfsoverdracht?
UNO bedrijfsadviseurs begeleidt al meer meer dan 20 jaar bedrijven in bijzondere situaties


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer