ZOEKEN

Boekenonderzoek voor curatoren

Artikel geschreven door: Arno Elting op 10 november 2016

UNO wordt regelmatig ingeschakeld door curatoren om een boekenonderzoek uit te voeren. Enerzijds om de financiële gang van zaken in kaart te brengen, maar ook om te inventariseren welke beleidsmatige handelingen hebben plaatsgevonden.

Financiële gang van zaken

Een onderdeel van het boekenonderzoek is het in kaart brengen van de financiële gang van zaken. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de oorzaken welke tot het faillissement hebben geleid, maar ook wordt onderzoek gedaan naar de financiële verhoudingen en geldstromen welke tussen failliet, aandeelhouder(s), bestuurder(s) of gelieerde ondernemingen hebben plaatsgevonden.

Dit kunnen doorbelastingen zijn geweest maar ook financieringsverhoudingen, stortingen, onttrekkingen en mutaties in rekening-courant verhoudingen. Daarnaast worden contracten en overeenkomsten aan een analyse onderworpen.

UNO maakt bij het onderzoek gebruik van zowel de digitale als de fysieke administratie. Het boekenonderzoek vindt niet alleen vanachter het bureau plaats: bezoeken ter plaatse en zoektochten in stoffige archieven zijn eerder regel dan uitzondering. Ook wordt de Kamer van Koophandel geraadpleegd en kadastrale recherche uitgevoerd. Het doel is om alle feiten en bevindingen te toetsen die de curator wenst.

Beleidsmatig handelen

Een tweede onderdeel van het boekenonderzoek behelst het in kaart brengen van (beleidsmatige) handelingen van management, bestuurders en aandeelhouders. Denk hierbij aan genomen beslissingen,  afgegeven borgstellingen, verstrekte zekerheden, aangegane verplichtingen, verrichten van onverplichte betalingen en dergelijke.

Tevens kijkt UNO hierbij naar de betrokkenheid van partijen. Welke partijen zijn betrokken geweest bij bepaalde handelingen? Is de formeel bestuurder ook de feitelijk bestuurder?

Indien mogelijk neemt UNO interviews af van betrokken (ex-)bestuurders en (financieel) medewerkers. Hiermee kan een beter beeld gevormd worden en kunnen bevindingen eventueel worden toegelicht of geverifieerd.

Rapportage

Het boekenonderzoek wordt door UNO gerapporteerd aan de curator(en). Het rapport omvat de financiële analyse en andere bevindingen aangevuld met alle (bron-)documenten, een logboek en overige stukken die relevant (kunnen) zijn voor de curator.

Aan de hand van dit rapport kan de curator zich een zienswijze en afgewogen oordeel vormen over de boekhoudplicht, mogelijke aansprakelijkheden en paulianeuze handelingen.


Andere Artikelen

Actueel

Laat 2021 een bijzonder jaar worden én dan niet alleen door het breken van weerrecords

Lees meer
Actueel

Minicursus ‘verkoopproces & bedrijfswaardering’

Lees meer