ZOEKEN

Bedrijfswaardering bij echtscheiding

Artikel geschreven door: Luuk Veurink op 23 maart 2018

UNO wordt regelmatig als waarderingsexpert gevraagd om een onderneming te waarderen in geval van echtscheiding. De waarde van het belang kan immers substantieel onderdeel uitmaken van de boedel. Hoe gaat dit proces in zijn werk?

Echtscheiding

Een scheiding voltrekt zich in privé. Basis van de financiële kant van een scheiding vormt de boedelopstelling en -toedeling. Om dit te faciliteren worden beiderzijds of gezamenlijk gespecialiseerde advocaten en eventueel een mediator in de arm genomen.

Er wordt een convenant opgesteld door de partijen waarin afspraken worden opgenomen over boedelverdeling, het pensioen, eventuele lijfrentes, alimentatie, de woning en het bedrijf. Gelijk aan privébezittingen als huizen, auto’s en dergelijke wordt ook van de gezamenlijke onderneming de waarde vastgesteld. 

Waardering

Een bedrijfswaardering wordt gemaakt door een specialist. Dat spreekt vanzelf. Maar in geval van een scheiding kan het zijn dat de waardering niet wordt erkend door beide partijen. De onafhankelijkheid van de expert wordt dan in twijfel getrokken.

UNO positioneert zich als adviseur van de onderneming en werkt daarom altijd onafhankelijk en daardoor feitelijk in opdracht van beide partijen. Soms brengt dat automatisch een rol als mediator met zich mee. Dit leidt vaak tot breed gedragen acceptatie van de waardebepaling.

Onderhandelen (= afstemmen in redelijkheid)

Een bedrijfswaardering leidt doorgaans tot een ‘bandbreedte’ van de waarde van de onderneming. Ten aanzien van de waarde in de boedelopstelling en de toedeling is hier vaak een afstemming/onderhandeling mee gemoeid om te komen tot een voor beide partijen acceptabel bedrag en wijze van toedeling/uitkoop.

Met betrekking tot de gehanteerde methode is in het kleiner MKB de rentabiliteitswaardemethode het meest gangbaar en praktisch toepasbaar. Grotere ondernemingen met planbare horizon worden op basis van toekomstige kasstromen (DCF, APV-methode) gewaardeerd. Elke onderneming kent weer haar eigen specifieke positie in haar zakelijke omgeving. Maatwerk is geboden.

Wel is redelijkheid, maakbaarheid en continuïteit van de onderneming het uitgangspunt. UNO heeft in veel van dit soort situaties moeten opboksen tegen ‘sigarendoos’-calculaties door betrokkenen met een irrealistisch beeld van de waarde van een bedrijf. Voor en door beide (ex)-partners. Met veel ruis, tijd en kosten tot gevolg, wat vrijwel altijd ten koste gaat van de onderneming en betrokkenen.

Continuïteit onderneming

Een vaak gezien resultaat van echtscheiding van ondernemers is dat één van de aandeelhouders (ex-partners) zich laat uitkopen. Financiering is daarbij een issue. Het komt een enkele keer voor dat het aandelenkapitaal wordt omgezet in een (langlopende) lening, maar dat is dikwijls niet het geval en verlangt de vertrekkende partij ‘boter bij de vis’.

Als de prijs niet vanuit de boedelverdeling kan worden gecompenseerd is een gang naar de bank een logische stap ter financiering van de afkoop. De bank vraagt alsdan om een financieel plan en eventueel een (strategisch) bedrijfsplan. Dit ter onderbouwing van de gevraagde financiering. Ook hierbij is deskundige ondersteuning en advies cruciaal.


Andere Artikelen

Actueel

Romaris Staal krijgt doorstart

Lees meer
Actueel

UNO als deskundige aan het woord in webinar van NBA

Lees meer