ZOEKEN

Alternatieve kredietvormen – waardevol voor het MKB?

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 20 december 2014

Financieringsvraag
Om te beginnen is de achtergrond van de financieringsvraag van belang. Als het gaat om verliesfinanciering zijn banken terughoudend om hieraan invulling te geven. Deze reflex is niet altijd terecht. Van groter belang is namelijk de diagnose van de onderneming en een goed beeld over de toekomst, zowel qua bestaansrecht als qua rendement. In de toekomstverwachting en het vertrouwen daarin ligt immers het echte antwoord op de vraag om aanvullende financiering te verstrekken.

Aanvullend op een bancaire kredietverschaffing kunnen overheidsgaranties versoepelend werken op de bancaire invulling als het gaat om zekerheden (zoals GO-financiering en BMKB). Logischerwijs wordt op het gebied van verliesfinanciering ook nogal eens beroep gedaan op de aandeelhouders. Zij zijn direct belanghebbend en hebben in betere tijden misschien ook dividend genoten. Banken zien de bereidheid van aandeelhouders om bij te financieren (of het ontbreken daarvan) als illustratie voor het vertrouwen in de onderneming en haar kansen.

Alternatieve kredietvormen
Daar waar banken en aandeelhouders niet bereid of in staat zijn om de verliesfinanciering op te vangen, komt extern risicodragend vermogen in beeld. Het kleinbedrijf kan zich hiervoor vooral wenden tot private financiers, in verschillende vormen. Dit kan bijvoorbeeld doordat een relatie of bevriende ondernemer bereid is om een deel van diens vermogen te investeren in het bedrijf.

Een andere optie is crowdfunding, waarbij de financieringsvraag wordt gespreid over veel meer investeerders (maar dan elk met kleinere bedragen). In deze gevallen wordt de beoordeling van het toekomstperspectief overgelaten aan de private investeerders. Hoewel dit een brede groep kan zijn (die elkaar vindt via social media), is het niveau gemiddeld minder professioneel. De investeringsbereidheid leunt dan vaak vooral op sympathie met de onderneming, de markt, de ondernemer of het product in combinatie met een relatief laag investeringsbedrag. Een onderneming die aan deze criteria kan voldoen heeft een gerede kans op succes bij het op deze wijze vervullen van haar kredietbehoefte.

Middelgrote en grotere ondernemingen die op zoek zijn naar risicodragend vermogen komen vaker uit bij professionele participatiemaatschappijen. Als een substantiële kapitaalinbreng benodigd is, gaat dit veelal gepaard met verlies aan zeggenschap. De impact daarvan op familiebedrijven of bedrijven met één DGA is gemiddeld groot en kan leiden tot stevige spanningen bij de aandeelhouder(s). Gemiddeld genomen zijn bancaire financieringen het meest praktisch en bovendien het goedkoopst. Elke situatie is uniek, waardoor adequate structurering van de financiering in de praktijk vaak een maatwerk oplossing verlangt.

UNO begeleidt in heel Nederland jaarlijks circa 250 middelgrote ondernemingen in bijzondere situaties, zowel op het gebied van insolventie, strategische keuzes als bij overname/verkoop. Daarbij speelt in veel gevallen financiering een rol en soms ook het vinden van alternatieve financiering. Aan de hand van een scherpe diagnose van de onderneming en het (financiële) toekomstperspectief, wordt samen met de aandeelhouders een passende invulling van de financiering gevonden. UNO beschikt daartoe over een netwerk van participatiemaatschappijen en investeerders die zij belangeloos kan benaderen.


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer