Actueel

UBO-register: update april 2018 (duidelijkheid!)

6 april 2018 – De Minister van Financiën heeft het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ingediend bij de Eerste en Tweede Kamer. De inhoud biedt o.a. meer duidelijkheid over wie er moet worden opgenomen in het UBO-register. Welke gevolgen heeft dit voor aandeelhouders, vennoten of bestuurders van een BV, VOF of STAK?

Lees verder

Homologatie Onderhands Akkoord – praktijk en toekomst

UNO heeft veel ervaring met het regisseren van een onderhands crediteurenakkoord. Reden dat we tijdens een bijeenkomst van Turnaround Management Association tekst en uitleg mochten geven over onze praktijkervaring. WHOA: wat staat ons te wachten?

Lees verder

UBO-register: update maart 2018

Eerder dit jaar schreven we een informatief artikel over de laatste status van het UBO-register, mede naar aanleiding van ons informatieve gesprek daarover met een vertegenwoordiger van de EC te Brussel. Hieronder volgt een korte update over de mogelijk te hanteren UBO criteria, gevolgen voor de STAK, de te verwachten implementatie in Nederland en ontwikkelingen op Europees niveau.

Lees verder

Bedrijfswaardering bij echtscheiding

UNO wordt regelmatig als waarderingsexpert gevraagd om een onderneming te waarderen in geval van echtscheiding. De waarde van het belang kan immers substantieel onderdeel uitmaken van de boedel. Hoe gaat dit proces in zijn werk?

Lees verder

3 tips voor het succesvol uitvoeren van businessplannen (Quick scan-wijsheden dl. III)

Er zijn goede plannen en ideeën. De plannen zijn vertaald in een business plan met een onderliggende financiële begroting. De middelen, mensen en data zijn beschikbaar om er uitvoering aan te geven. Toch lukt het onvoldoende om de gewenste stappen te maken. Waar kan dit aan liggen?

Lees verder

Innovatiekracht in het Noorden

Het Noorden: een groot gebied met weinig bevolking, veel bedrijvigheid en groeikansen te over. Hoe staan Noordelijke ondernemingen er voor? En wat doen deze ondernemers om hun innovatiekracht verder te vergroten?

Lees verder

UBO-register: wat is de status?

2017 was het jaar van de UBO-register implementatie. Althans, dat was de bedoeling. Het register is er nog niet; sterker nog, de meeste EU-lidstaten lopen achter met de implementatie. Wat is de status van het UBO-register in Nederland? En waar moeten DGA’s rekening mee houden?

Lees verder

Faillissementsfraude: waar rommelen eindigt en fraude begint

Wat zijn de risico’s omtrent faillissementsfraude? Hoe ontstaat fraude? En waar eindigt rommelen en begeef je je in strafbaar gebied? UNO bedrijfsadviseurs stond stil bij deze vragen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van DGA Network.

Lees verder