Stille bewindvoering: wetsvoorstel komt nog dit najaar Printen 18/06/2013

Stille bewindvoering: wetsvoorstel komt nog dit najaar. Een wetsvoorstel over de stille bewindvoerder wordt nog dit najaar voor consultatie aangeboden. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In dat voorstel worden de ervaringen die rechtbanken de afgelopen maanden met het fenomeen hebben opgedaan, meegenomen.
 
Wetsvoorstel
Het idee van de stille bewindvoerder leeft al langer. De functie stond al in het Voorontwerp Insolventiewet van de commissie Insolventierecht uit 2007. Die moest komen tot een integrale herziening van de uit 1896 daterende Faillissementswet. Begin 2011 liet de minister van Justitie op vragen van de Tweede Kamer weten niets meer voor een integrale herziening te voelen. Het project vond hij te omvangrijk en te controversieel. Wel kondigde hij najaar 2012 aan de wet op zes punten te gaan herzien. Een van die punten is de invoering van de stille bewindvoerder.
 
In november 2012 kondigde minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij bezig is met een herijking van het faillissementsrecht. De bewindsman had liefst zes wetsvoorstellen in voorbereiding. Het eerste, over een civielrechtelijk bestuursverbod, is inmiddels voor consultatie aan allerlei deskundigen voorgelegd. In een brief die binnenkort naar de Kamer gaat, zal Opstelten opening van zaken geven over de andere vijf voorstellen. Een van deze vijf zal betrekking hebben op het fenomeen van de stille bewindvoerder.
'Ondernemingsbemiddelaar'
Op verzoek van het ministerie bekeek het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen onder meer of andere Europese landen een stille bewindvoerder kennen en zo ja, hoe die in de praktijk functioneert. Duitsland, Italië en Spanje blijken het fenomeen niet te kennen. België en Frankrijk wel. Zo kan de Belgische rechter op verzoek van de schuldenaar een ‘ondernemingsbemiddelaar’ aanstellen. De kosten van deze bemiddelaar komen voor rekening van de onderneming. De taak van deze functionaris hangt af van de aard van de onderneming en de aard van de financiële moeilijkheden. In ieder geval staat hij de onderneming bij met advies. Verder kan hij bemiddelen tussen de onderneming en de schuldeisers om zo tot een akkoord te komen. De bemiddelaar neemt niet het bestuur van de onderneming over. Aanstelling en opdracht van de ondernemingsbemiddelaar worden niet gepubliceerd.
 
'Stille bewindvoerder'
Het Franse recht kent de ‘mandateur’ en de ‘conciliateur’. Beide functies lijken veel op die van de Belgische bemiddelaar. Zowel de mandateur als de conciliateur mogen zich niet mengen in het management van de onderneming. De ‘stille bewindvoerder’, waarmee momenteel in Nederlandse arrondissementen wordt geëxperimenteerd, lijkt nog het meeste op wat in het Engelse recht de ‘pre-pack’ is. Een rechtbank kan in Groot-Brittannië op verzoek van de onderneming, de bestuurders, of één of meer schuldeisers een insolventieprocedure (administration) beginnen. Deze procedure vindt alleen plaats als het bedrijf zijn schulden niet kan voldoen. Het moet ook waarschijnlijk zijn dat het bedrijf (deels) gered kan worden en dat er een beter resultaat voor de schuldeisers komt dan bij een bankroet. In zo’n geval benoemt de rechtbank een ‘administrator’. Die heeft het recht om activa-transacties te doen die al vóór opening van de insolventieprocedure door hem zijn uitonderhandeld. Naar schatting vindt een pre-pack in minimaal 50% van de ‘administrations’ plaats.
 
Bron: Het Financieele Dagblad, 14 juni 2013